fbpx

De Jame Clinic
It means…

J = Juvenile ( อ่อนเยาว์ )
A = Anti-aging ( ชะลอวัย )
M = Medical ( การแพทย์ )
E = Expert ( เชี่ยวชาญ )

De Jame Clinic อยากให้คนไข้ที่เข้ามารับบริการที่คลินิกทุกท่าน รู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ เราดำเนินการโดยยึดตามหลักการแพทย์ (Medical) พร้อมทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert)ในเรื่องของผิวพรรณความงาม และการปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด
เรามุ่งมั่นที่จะคืนความอ่อนเยาว์ (Juvenile) ให้กับคนไข้ ด้วยศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกๆท่านที่เข้ามารับบริการ

Recent Posts