fbpx

มอบฟรีเจลล้างมือ และเจลล้างหน้า ให้ผู้มารับบริการที่คลินิก

แจกความห่วงใย เพื่อความสะอาดปลอดภัยห่างไกล COVID-19
เดอเจมคลินิกขอมอบเจลล้างหน้า พร้อมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับผู้มารับบริจาคที่คลินิคค่ะ

เดอเจมคลินิกขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Recent Posts