fbpx

มาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

ในช่วงนี้ที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาด COVID-19 คุณหมอและทีมงานต้องการให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า “เดอเจมคลินิก” ยึดมั่นกับมาตรการดูแลสุขภาพพนักงานและมาตรฐานความสะอาดของคลินิกอย่างสม่ำเสมอ และได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามคำแนะนำและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัว “เดอเจมคลินิก” ทุกท่านดังนี้ :

  1. ออกนโยบายระยะสั้นเพื่อระงับไม่ให้พนักงานของคลินิกเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศโดยองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข หากพนักงานมีการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว ทางคลินิกจะให้พนักงานหยุดงานและพักอยู่ที่บ้านเป็น‪เวลา 14 วัน‬ (self-quarantine)
  2. เพิ่มการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่บริเวณคลินิกทุก 1 ชั่วโมง
  3. จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ภายในคลินิก
  4. คัดกรองผู้มารับบริการที่มีไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงภายใน 14 วัน

นอกเหนือจากมาตรการข้างต้นเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยและการป้องกันการแพร่เชื้อดังนี้ :

  • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น สถานที่ชุมชน บนรถขนส่งสาธารณะ
  • หากคุณสังเกตว่าตนเองมีอาการป่วยคล้ายติดเชื้อ COVID-19 เช่น มีไข้สูง ไอ รู้สึกอ่อนล้า หรือรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์โดยทันที
  • หากคุณเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงหรือมีการติดต่อกับผู้ที่เดินทางไปประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อิตาลี และ อิหร่าน ให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาในประเทศ

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคุยกับคุณหมอและทีมงานที่คลินิกได้ทุกเมื่อ

ด้วยความห่วงใย
หมอเจมและทีมงานเดอเจมคลินิก

Recent Posts