fbpx

Toxin Day : Mastering the details behind onabotulinumtoxinAคุณหมอเจมและทีมแพทย์เดอเจมคลินิก ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเกี่ยวกับ botox เพื่อupdateความรู้ และเทคนิคใหม่ๆในการฉีดbotox เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เฉพาะบุคคลที่สวยงามเป็นธรรมชาติ อยู่ได้ยาวนาน ทำให้โอกาสเกิดผลข้างเคียงและเกิดการดื้อbotoxน้อยที่สุด โดยอาจารย์แพทย์จากรพ.จุฬาฯ สถาบันโรคผิวหนัง และรพ.เอกชนชั้นนำได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ ฉีดbotoxในคนไข้แต่ละคนไม่มีรูปแบบตายตัว เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ขึ้นกับความต้องการของคนไข้ สภาพผิว และปัญหาที่มีอยู่เดิม ถือเป็นการฉีดbotoxขั้นแอดวานซ์ ทำให้ผลการฉีดไม่เหมือนกับการฉีดขั้นพื้นฐานทั่วไป #ใครว่าฉีดที่ไหนก็เหมือนกันนึกถึงbotoxนึกถึงเดอเจมคลินิก ด้วยเทคนิคเฉพาะที่เดอเจมคลินิกเท่านั้น

Recent Posts